ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลของกรดสเตียริก กลีเซอรอลโมโนสเตียเรท และแมกนีเซียมสเตียเรทต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากแป้งมันสำปะหลัง
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00
คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ผลของกรดสเตียริก กลีเซอรอลโมโนสเตียเรท และแมกนีเซียมสเตียเรทต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากแป้งมันสำปะหลัง
Title.Alternative
Effect of steric acid glycerol monostearate and magnesium stearate for properties of thermoplastic cassava starch
Creator
คมชลัท ผุสดี
Creator
ณัฐวุฒิ วรรณวิจิตร
Creator
นนทิยุต น้อยประชา
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เทอร์โมพลาสติก
Subject
แป้งมันสำปะหลัง
Subject
สตาร์ช
Subject
เคมีอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
งานวิจัยนี้เป็นการปรับปรุงสมบัติของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช จากแป้งมันสำปะหลัง (Thermoplastic cassava starch) โดยใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ และปรับปรุงสมบัติด้วยสารเติมแต่ง (Additives) 3 ชนิด ได้แก่ กรดสเตียริก กลีเซอรอลโมโนสเตียเรท และแมกนีเซียมสเตียเรท ในปริมาณต่างๆ ทำการผสมด้วยเครื่องผสมระบบปิด (Internal mixer) แล้วนำไปขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดขึ้นรูป (Compression molding) จากการศึกษาหมู่ฟังก์ชันจะพบพีคใหม่ที่ 1710 cm-1 และ 1735 cm-1 ซึ่งเป็นหมู่คาร์บอนิลเกิดจากการเติมกรดสเตียริกและกลีเซอรอลโมโนสเตียเรทตามลำดับ จากการศึกษาสัณฐานวิทยาพบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณสารเติมแต่งทำให้ได้เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่ไม่หลอมมากขึ้น และแมกนีเซมสเตียเรททำให้แป้งหลอมเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีที่สุด จากการศึกษาสมบัติเชิงกลพบว่า ความเครียด ณ จุดแรงดึงสูงสุด มีแนวโนมลดลงและมอดุลัสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณกรดสเตียริกและกลีเซอรอลโมโนสเตียเรทจากการศึกษาการดูดซับความชื้นพบว่า เมื่อเติมสารเติมแต่งให้แก่เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชช่วยลดการดูดซับความชื้นเล็กน้อย จากการศึกษศาสมบัติการย่อยสลายโดยการฝังดินพบว่าสมบัติเชิงกลหลังการย่อยสลายด้วยการฝังดินมีแนวโน้มลดลง จาการวัดสีพบว่า การใช้สารเติมแต่งทั้ง 3 ชนิดทำให้ เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชมีสีเหลือง จากการศึกษาสมบัติทางความร้อนพบว่าแมกนีเซียมสเตียเรทช่วยเพิ่มอุณหภูมิการสลายตัวของ เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช เล็กน้อย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จุฑารัตน์ ปรัชญารากร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-10-30
Date.Modified
2562-10-30
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
เคมีอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.56.9