ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โปรแกรมแจ้งเตือนและหยุดการทำงานเครื่อง SSA

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โปรแกรมแจ้งเตือนและหยุดการทำงานเครื่อง SSA
Title.Alternative
Auto shutdown by usage triggering
Creator
กรองกาญจน์ หมัดเจริญสุข
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เครื่องจักรกล -- การควบคุม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
เครื่องจักรกล -- การเฝ้าติดตามการทำงาน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
วิศวกรรมสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงงานฉบับนี้นำเสนอการพัฒนาโปรแกรมแจ้งเตือนและหยุดการทำงานเครื่องSSA ของบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรมในส่วนของการช่วยซับพอร์ตเครื่องจักรเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนและหยุดการทำงานของเครื่องจักรหากเกิดการสูญเสียของชิ้นงานที่สูงขึ้นในไลน์การผลิตการสูญเสียของชิ้นงานส่วนหนึ่งเกิดจากเครื่องจักร ทำงานผลิดพลาดหากเครื่องจักรไม่ได้รับการแก้ไขในทันที่จะทำให้เกิดการสูญเสียที่สูงขึ้นปัจจุบันวิธีการตรวจสอบปัญหาจะดูผ่านรายงานแล้วเข้าไปแก้ไขปัญหาทางคณะผู้จัดทำได้พัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นเพื่อช่วยลดการสูญเสียงของชิ้นงานได้โดยการแจ้งเตือนและหยุดการทำงานการแก้ปัญหาสามารถทำได้รวดเร็วและเกิดการสูญเสียที่น้อยลงประสิทธิภาพของเครื่องจักรทำงานได้ตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ปิติเขต สู้รักษา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2559
Date.Issued
2562-10-29
Date.Modified
2562-10-29
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศ)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมสารสนเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251