ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาระบบสื่อสารสำหรับการตรวจสอบการทำงานของแผงวงจรอัตโนมัติ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาระบบสื่อสารสำหรับการตรวจสอบการทำงานของแผงวงจรอัตโนมัติ
Title.Alternative
Development communicate system for auto inspection function test of PCB
Creator
เฉลิมวงศ์ สาลีพัฒนา
Subject
ระบบสื่อสารข้อมูล -- การอัตโนมัติ
Subject
แผงวงจรหลัก (ไมโครคอมพิวเตอร์) -- การทดสอบ
Subject
แขนกล -- การควบคุมอัตโนมัติ
Subject
วิศวกรรมระบบการผลิต -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงงานสหกิจนี้กล่าวถึงการพัฒนาระบบการสื่อสารสำหรับระบบการทดสอบการทำงานของแผงวงจรแบบอัตโนมัติซึ่งขณะนี้อุตสาหกรรมได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0จึงทำให้เกิดการพัฒนาระบบการผลิตอย่างก้าวกระโดดเพื่อยกมาตรฐานการผลิตให้ใกล้กับอุตสาหกรรม4.0มากที่สุดโดยการพัฒนาระบบการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นระบบการผลิตแบบอัตโนมัติซึ่งการพัฒนาระบบการผลิตเกิดจากการบูรณาการความรู้หลากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นระบบแขนกลอัตโนมัติ ระบบวิทัศน์อัตโนมัต ระบบการสื่อสารโครงงานสหกิจนี้จะพัฒนาระบบการสื่อสารให้สามารถทำงานในการทดสอบแผงวงจรแบบอัตโนมัติให้ระบบการทดสอบแผงวงจรทำงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อนรรฆพล แสนทน
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2559
Date.Issued
2562-10-29
Date.Modified
2562-11-06
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบการผลิต)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
Thesis.Descipline
วิศวกรรมระบบการผลิต
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19