ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การผลิต 5'-ไรโบนิวคลีโอไทด์จากน้ำสกัดใบผักตบชวาโดยเชื้อเห็ดชนิดต่าง ๆ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การผลิต 5'-ไรโบนิวคลีโอไทด์จากน้ำสกัดใบผักตบชวาโดยเชื้อเห็ดชนิดต่าง ๆ
Title.Alternative
The production of 5'-ribonucleotide from liquid extracts of water hyacinth leaf by mushrooms
Creator
ศักรินทร์ บุญล้ำ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ผักตบชวา--สารสกัด
Subject
เห็ด--การเจริญเติบโต
Subject
อาร์เอ็นเอ
Subject
อาหารเลี้ยงเชื้อ
Subject
เทคโนโลยีชีวภาพ--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: จากการวิจัยศึกษาเห็ด 12 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นเห็ดเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้แก่ เห็ดนางรม No. 01 ( Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kumm.), เห็ดนางรมฮังการี No. 01 (Pleurotus sp.), เห็ดภูฏาน No. 01( Pleurotus sp.), เห็ดนางฟ้า No. 01 (Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing), เห็ดเป๋าฮื้อ No. 03 (Pleurotus cystidiosus O.K Miller), เห็ดขอนขาว No. 02 (Lentinus squarrosulus Mont.), เห็ดกระด้าง No. 01 (Lentinus polychrous Le'v.), เห็ดตีนปลอก (Lentinus sajor-caju), เห็ดหูหนู No. 03 ( Auricularia polytricha (Mont.) Sacc.), เห็ดหลินจือ No. 02 (Ganoderma lucidum (Leys. Ex Fr.) Karst.), เห็ดยานางิ No. 01 (Agrocybe cylindracea (DC. Ex Fr.) Maire.) และ เห็ดโคนน้อย (Coprinus comatus) ทำการเพาะเลี้ยงในอาหารสูตรต่างๆ 4 สูตร ประกอบด้วย อาหารพีดีบี อาหารน้ำสกัดจากใบผักตบชวาที่ระดับความเข้มข้น 20, 30 และ 40 กรัมต่อลิตร ในสภาวะการเพาะเลี้ยงแบบเขย่า คัดเลือกสายพันธุ์เห็ดที่มีความสามารถสูงสุดในการผลิตเส้นใยเพื่อการผลิต 5'-ไรโบนิวคลีโอไทด์ จากการทดลอง พบว่า เห็ดตีนปลอกที่เพาะเลี้ยงในน้ำสกัด จากใบผักตบชวาที่ระดับความเข้มข้น 30 และ 40 กรัมต่อลิตร ให้ปริมาณ 5'-ไรโบนิวคลีโอไทด์ เท่ากับ 15.09 และ 14.97 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และเมื่อพิจารณาปริมาณ 5'-ไรโบนิวคลีโอไทด์ ในหน่วยของมิลลิกรัมต่อลิตรอาหาร พบว่า เห็ดขอนขาว No. 02 ที่เพาะเลี้ยงในอาหารพีดีบี ให้ปริมาณ 5'-ไรโบนิวคลีโอไทด์ เท่ากับ 51.43 กรัมต่อลิตรอาหาร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เห็ดตีนปลอก ที่เพาะเลี้ยงในน้ำสกัดจากใบผักตบชวาที่ระดับความเข้มข้น 40 กรัมต่อลิตร ให้ปริมาณ 5'-ไรโบนิวคลีโอไทด์ เท่ากับ 37 กรัมต่อลิตร
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ดุษณี ธนะบริพัฒน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2553
Date.Issued
2562-10-10
Date.Modified
2562-10-10
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL 2010-SC-M-020-027
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีชีวภาพ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีชีวภาพ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.188.89