ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงข่ายเซนเซอร์ความชื้นในดินสำหรับควบคุมการให้น้ำพืช

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โครงข่ายเซนเซอร์ความชื้นในดินสำหรับควบคุมการให้น้ำพืช
Title.Alternative
Soil moisture sensor network for irrigation control
Creator
พรนรินทร์ ต้นกระหาด
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ความชื้นในดิน--การวัด--เครื่องมือและอุปกรณ์
Subject
พืชกับน้ำ--การควบคุมอัตโนมัติ
Subject
ไมโครคอนโทรลเลอร์
Subject
วิศวกรรมเกษตร--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร--วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ทรงวุฒิ แสงจันทร์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2556
Date.Issued
2562-10-10
Date.Modified
2562-10-10
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2013-EN-M-100-165
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.188.89