ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาเปรียบเทียบวิธีแอนท์โคโลนีชนิดแม็กซ์-มิน และการค้นหาตาบูสำหรับการกำหนดตำแหน่งศูนย์กระจายเหรียญกษาปณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีแอนท์โคโลนีชนิดแม็กซ์-มิน และการค้นหาตาบูสำหรับการกำหนดตำแหน่งศูนย์กระจายเหรียญกษาปณ์
Title.Alternative
Comparative study of max-min ant colony and tabu search algorithms for locating coin distribution centers
Creator
ภาณุวัฒน์ สิมมะลี
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การค้นหาฐานข้อมูล
Subject
การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคณิตศาสตร์
Subject
สถิติประยุกต์--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสถิติประยุกต์--วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2557
Date.Issued
2562-10-10
Date.Modified
2562-10-10
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2014-SC-M-050-009
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
บัณฑิตวิทยาลัย
Thesis.Descipline
สถิติประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.188.89