ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบฝึกหัดเพื่อการเขียนโค้ดให้ปลอดภัย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบฝึกหัดเพื่อการเขียนโค้ดให้ปลอดภัย
Title.Alternative
Secure coding training system
Creator
บุญฤทธิ์ งามวิโรจน์เจริญ
Creator
ธนวัฒน์ โกวิทรัตนกรกุล
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
Subject
ซี++ (ภาษาคอมพิวเตอร์)
Subject
รหัสและการเข้ารหัส -- การเขียน
Subject
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงการจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาช่องโหว่ที่เกิดขึ้นในการเขียนภาษา C และ C++ ต่างๆ เช่น Interger Overflow, การเกิด Buffer overflow ที่เกิดขึ้นใน formatted output และการเกิด Unbounded String Copies เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ช่องโหว่ที่กล่าวมาเหล่านี้อาจจะนำมาใช้เพื่อที่จะลักลอบเจาะมาที่เป้าหมายได้หรืออาจทำให้โปรแกรมทำงานผิดพลาดได้นั้นเอง ด้วยเหตุผลนี้โปรแกรมต่างๆที่เขียนขึ้นมาโดยปราศจากการคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยที่จะส่งผลร้ายตามมาต่อทั้งโปรแกรมของตนเองและระบบปฏิบัติการที่ใช้จึงเกิดขึ้นได้เสมอและปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นได้ โดยขั้นตอนการศึกษานั้นเราจะศึกษาตั้งแต่การโจมตี เพื่อเรียนรู้จุดอ่อนของระบบเพื่อที่จะเจาะเข้าไปได้ และเมื่อทราบถึงกระบวนการบุกรุกแล้ว ก็เป็นขั้นตอนการป้องกันเพื่อไม่ให้ก่อให้เหตุการณ์นั้นได้อีกในอนาคต
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อัครเดช วัชระภูพงษ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-10-09
Date.Modified
2562-10-09
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34