ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบจัดการโรงแรมบนแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นและเว็บแอพพลิเคชั่น

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบจัดการโรงแรมบนแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นและเว็บแอพพลิเคชั่น
Title.Alternative
Hotel management system on android application and web application
Creator
มูซัมรีย์ บือราเฮง
Creator
วิกรม ภู่จันทร์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การจัดการโรงแรม -- ฐานข้อมูล
Subject
การจัดการโรงแรม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
Subject
แอนดรอยด์ (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
Subject
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
ระบบจัดการโรงแรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นระบบที่ใช้สำหรับการจัดการ ช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในโรงแรม มีการใช้ข้อมูลที่สอดคล้องและถูกต้องตรงกัน ลดขั้นตอนในการทำงานและขั้นตอนในการสื่อสารลง ทำให้ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารลดลงไปด้วย ระบบสามารถติดตามผลการทำงานของพนักงาน ระบบสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพักได้อัตโนมัติจากการที่ข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ ระบบได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งแอพลิเคชั่นบนเว็บ และแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการจัดการภายในของโรงแรมเองแล้ว ยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าพัก ให้สามารถติดต่อกับโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหาร ขอรับบริการทำความสะอาด หรืออื่นๆ ผ่านแอพลิเคชั่นได้ รวมทั้งระบบจะลดความซับซ้อนในการใช้งาน ด้วยการเปิดให้ผู้ใช้เข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานส่วนที่ตนรับผิดชอบเท่านั้น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กฤตวัน ศิริบูรณ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-10-09
Date.Modified
2562-10-09
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34