ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แอพพลิเคชั่นควบคุมน้ำหนักอย่างง่ายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
แอพพลิเคชั่นควบคุมน้ำหนักอย่างง่ายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
Title.Alternative
Easy welght loss on android platform
Creator
ธนภัทร วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
Creator
วุฒิพงศ์ ศรีภูมั่น
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การควบคุมน้ำหนัก -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
การออกกำลังกาย -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
โปรแกรมประยุกต์
Subject
แอนดรอยด์ (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
Subject
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
เนื่องด้วยในปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาสนใจที่จะรักษาสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะการควบคุมน้ำหนักที่กำลังเป็นที่นิยมใน คนทุกเพศทุกวัย แต่จะทำอย่างไรให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถควบคุมน้ำหนักได้ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และมีแรงกระตุ้นที่จะควบคุมอย่างมีวินัย แนวคิดนี้จึงส่งผลให้เกิดวิทยานิพนธ์นี้ขึ้นมา โดยโปรแกรมช่วยควบคุมการลดน้ำหนักอย่างง่ายจะทำให้การควบคุมน้ำหนักนั้นมีคุณภาพมากขึ้นและยังช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกายได้อีกด้วย เนื่องด้วยโปรแกรมช่วยควบคุมการลดน้ำหนักอย่างง่ายนี้เกิดจากการทำงานประสานกันระหว่างมือถือ Smartphone บนระบบปฏิบัติการณ์ Android และ Google Maps API โดยจะมีฟังก์ชั่นนับแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน ระบบเป้าหมายเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้งานตระหนักถึงการนับแคลอรี่และฟังก์ชั่นช่วยค้นหาตำแหน่งของยิมที่อยู่ใกล้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน โดยอัลกอริทึ่มที่ใช้จะเป็นอัลกอริธึมระยะทางของ Google Map และยังมีฟังก์ชั่นการระบุตำแหน่งในกรณีที่เป็นการวิ่งนอกยิมหรือการวิ่งในสวนสาธารณะผ่าน GPS โดยจะระบุระยะทางเส้นทาง ความเร็วพร้อมกันกับนับแคลอรี่ไปด้วย ซึ่งจะช่วยทำให้ทุกรูปแบบการออกกำลังกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อรัญญา วลัยรัชต์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-10-09
Date.Modified
2562-10-09
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144