ภาษาไทย | English


คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบติดตามรถสาธารณะ
Title.Alternative
Bus tracking system
Creator
วัชระ นิลวัฒน์
Creator
ธัญวรัฒม์ ทองเอียด
Subject
ระบบค้นหาและติดตาม -- การออกแบบ
Subject
รถประจำทาง -- ระบบติดตาม
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
ปริญญานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบระบบติดตามรถสาธารณะ ในกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง จากสถานที่หนึ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้โดยไม่สิ้นเปลืองเวลาไปกับการรอรถที่ท่ารถประจำทาง และสามารถบริหารจัดการเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ซึ่งระบบติดตามรถสาธารณะนี้จะทำให้ผู้โดยสารทราบตำแหน่งของรถโดยสารประจำทางที่ต้องการขึ้น พร้อมทั้งสามารถคำนวณเวลาเดินทางของรถโดยสารที่จะมาถึง โดยจะส่งพิกัดตำแหน่งเป็นข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือเพื่อเชื่อมต่อไปยังกูเกิลแมพ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-10-07
Date.Modified
2562-10-08
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34