ภาษาไทย | English


คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ซายอในบริบทกรุงเทพฯ
Title.Alternative
I live in Bangkok
Creator
ฮาสัน เตบสัน
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ฮาสัน เตบสัน--ผลงาน
Subject
จิตรกรรมสีอะคริลิก
Subject
Acrylic painting
Subject
ทัศนศิลป์--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาทัศนศิลป์--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ณ ปัจจุบันมีผู้คนจำนวนไม่น้อยย้ายเข้ามาในกรุงเทพมหานคร เพื่อมาศึกษาเล่าเรียน หรือหางานทำ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการนำเสนอมุมมองหนึ่งของการย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยในกรุงเทพฯ เพียงลำพัง โดยพูดถึงเรื่องราวของผู้วิจัยเอง จากภูมิลำเนาจังหวัดสตูล พื้นแผ่นดินที่ได้ชื่อว่าสงบสุข เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติรอบตัว และวัฒนธรรมที่สวยงาม ความเป็นพื้นถิ่นถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับที่อยู่ใหม่เมื่อผู้วิจัยต้องย้ายเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในกรุงเทพมหานคร ในสายตาของผู้คนและผู้วิจัยซึ่งมีภูมิลำเนาต่างจังหวัดต่างมองเห็นกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ เต็มไปด้วยสีสัน มีสิ่งใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ มีผู้คนประกอบอาชีพที่ดี และมีรายได้ดี แต่เมื่อเวลาผ่านไป ภาพลักษณ์ที่แสนสวยงามกลับเปลี่ยนไปเมื่อผู้วิจัยเรียนจบในระดับการศึกษาปริญญาตรี การมองเห็นภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ เริ่มเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนต่างคนต่างทำงาน ทำให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว ต้องหางานทำเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ทุกช่วงเวลาที่อาศัยอยู่นั้นมีแต่เรื่องการทำงาน การเอาตัวรอดในกรุงเทพมหานครเพียงลำพังการศึกษาวิจัยนี้นำเสนอผ่านกระบวนการทางศิลปะในรูปแบบงานจิตรกรรมสีอะคริลิคในลักษณะการเขียนแบบสีน้ำบนผืนผ้าใบ โดยผู้วิจัยนำตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่จริงด้วยการสวมใส่ชุดพื้นถิ่นชาวไทยมุสลิมในสถานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาและเป็นภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อถ่ายภาพในมุมกว้าง หรือถ่ายแบบพาโนรามา และนาภาพมาผ่านกระบวนการทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีการนำภาพของต้นไม้ทางภาคใต้มาจัดการในองค์ประกอบภาพ ด้วยการใช้สีสันของความเป็นพื้นถิ่น รูปลักษณ์ที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา สุดท้ายนำภาพผลงานที่ได้มาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมบนผืนผ้าใบต่อไปผลการวิจัยในครั้งนี้ทำให้ผู้วิจัยเกิดความรู้สึกคิดถึงบ้านเกิดมากยิ่งขึ้น ได้เห็นคุณค่าความรักความผูกพันในครอบครัวและสังคมในภูมิลำเนาต่างจังหวัด ผู้ชมผลงานสามารถมองเห็นมุมมองนี้ และทำให้เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าของชีวิตที่แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ของผู้ชม ซึ่งจะเป็นมุมมองบวกในแง่จิตใจของผู้ชมเอง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กันจณา ดำโสภี
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2561
Date.Issued
2562-10-07
Date.Modified
2562-10-07
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2018-AR-M-005-021
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (ศป.ม. (ทัศนศิลป์)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2561
Thesis.DegreeName
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ทัศนศิลป์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
ทัศนศิลป์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.179.5