ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> อัพดีกรีหญ้าแฝกเจาะตลาดแฟชั้น

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
อัพดีกรีหญ้าแฝกเจาะตลาดแฟชั้น
Subject
หญ้าแฝก -- หัตถกรรมสิ่งทอ
Subject
หญ้าแฝก -- การประดิษฐ์ของตกแต่ง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-09-19
Date.Modified
2562-09-19
Type
จดหมายเหตุ/KMITL E-Textual
Format
application/pdf
Identifier.Bibliographic Citation
ASTV ผู้จัดการรายวัน ( 15 มกราคม 2558) : 1, 2
Source
กฤตภาค ข่าวผลงานของอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2530, 2550, 2557.
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.188.89