ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การเคลือบเมล็ดเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเมล็ดพันธุ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การเคลือบเมล็ดเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเมล็ดพันธุ์
Title.Alternative
Seed coating for anti-counterfeiting seeds
Creator
พจนา สีขาว
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร.
Subject
เมล็ดพันธุ์ -- การเก็บรักษา
Subject
การเคลือบผิวเพื่อป้องกัน
Subject
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2562-09-13
Date.Modified
2562-09-13
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
08570108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 34, ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2559), 157-163
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144