ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การรวบรวมพันธุ์และศึกษาลักษณะทางการเกษตรของข้าว (Oryza sativa l.) พันธุ์พื้นเมืองไทย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การรวบรวมพันธุ์และศึกษาลักษณะทางการเกษตรของข้าว (Oryza sativa l.) พันธุ์พื้นเมืองไทย
Title.Alternative
Collection and characterization of agricultural traits of local Thai rice (Oryza sativa L.) varieties
Creator
ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
Creator
ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม
Creator
อนุสสรณ์ วิเศษสิงห์
Creator
สุธัญญา พรหมสมบูรณ์
Creator
คัชชา กาญจนจันทร์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร.
Subject
ข้าว -- พันธุ์พื้นเมือง
Subject
ข้าว -- ไทย -- พันธุ์พื้นเมือง
Subject
ข้าว -- ไทย -- พันธุ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2562-09-12
Date.Modified
2562-09-12
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
08570108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 34, ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2559), 126-132 2561) 12-20
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70