ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความพึงพอใจในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดหนองคาย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ความพึงพอใจในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดหนองคาย
Title.Alternative
Rubber farmers' satisfaction with using organic-inorganic compound fertilizer in Nongkhai province
Creator
อาภา ด่านธานินทร์
Creator
โอปอล์ สุวรรณเมฆ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร.
Subject
เกษตรกร -- ทัศนคติ
Subject
ยางพารา -- การเจริญเติบโต
Subject
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2562-09-12
Date.Modified
2562-09-12
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
08570108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 34, ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2559), 106-116
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70