ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลของอายุกล้าและจำนวนต้นปักดำต่อหลุมต่อผลผลิตข้าวญี่ปุ่นพันธุ์ กวก.1 ปลูกในภาคกลางของประเทศไทย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ผลของอายุกล้าและจำนวนต้นปักดำต่อหลุมต่อผลผลิตข้าวญี่ปุ่นพันธุ์ กวก.1 ปลูกในภาคกลางของประเทศไทย
Title.Alternative
Effect of age and number of seedling per hill on yield of japonica rice cv. DOA1 planted in central Thailand
Creator
น้ำฝน กันหา
Creator
ณัฏฐา บุญช่วย
Creator
ธีรวัฒน์ ศรุตโยภาส
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร.
Subject
ข้าว -- ผลผลิตต่อไร่
Subject
การทำนา
Subject
ข้าวญี่ปุ่น -- พันธุ์ กวก.1 -- การเจริญเติบโต
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2562-09-11
Date.Modified
2562-09-11
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
08570108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 34, ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2559), 1-8 2561) 12-20
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.83.32.171