ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> สมบัติทางเคมีและชีวภาพของเห็ดยอมังสวิรัติ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00
คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
สมบัติทางเคมีและชีวภาพของเห็ดยอมังสวิรัติ
Title.Alternative
Chemical and biological properties of vegetarian mushroom sausage
Creator
พัชรีวรรณ เปล่งสันเทียะ
Creator
ศิรินภา จันชื่น
Creator
อภิชญา รัตนโชติ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เห็ดนางฟ้า -- การแปรรูป
Subject
อาหารมังสวิรัติ
Subject
กลูเตน
Subject
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงงานพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตหมูยอมังสวิรัติ จากเห็ดนางฟ้า เห็ดเข็มทอง เห็ดฟาง และเห็ดนางรมหลวง เพื่อทดแทนการใช้เนื้อหมู ศึกษาชนิดของแป้งที่เหมาะสมที่ใช้เป็นส่วนประกอบ ได้แก่ แป้งข้าวเหนียว แป้งมันฝรั่ง แป้งข้าวโพด แป้งสาลี ที่ใช้เป็นส่วนผสมของแป้งหมี่กึงในการผลิตหมูยอมังสวิรัติ พบว่าสูตรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับหมูยอด คือ เห็ดนางฟ้า โดยมีส่วนผสมของเห็ดนางฟ้า ¾ ถ้วยตวง แป้งหมี่กึง ¼ ถ้วยตวง รสดีรสเห็ดหอม ½ ช้อนชา, เกลือ ¼ ช้อนชา, น้ำตาล ¼ ช้อนชา, ผงฟู ¼ ช้อนชา และพริกไทยขาว ½ ช้อนชา และได้ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี กายภาพและปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดของหมูยอมังสวิรัติเปรียบเทียบกับตัวควบคุมรวมถึงการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค พบว่าหมูยอที่ได้รับความชอบมากที่สุดและไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับหมูยอเห็ดนางฟ้าและหมูยอเห็ดนางรมหลวง การศึกษานี้เสนอแนะว่าเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมหลวงควรจะได้รับการส่งเสริมการใช้แทนเนื้อหมูได้ จากการคัดกรองจากเห็ดฟาง, เห็ดนางฟ้า, เห็ดนางรมหลวง และเห็ดเข็มทอง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ธนาวดี ก่ออานันต์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2559
Date.Issued
2562-09-05
Date.Modified
2562-09-05
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.56.9