ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย ของผู้โดยสารคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย ของผู้โดยสารคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
Title.Alternative
Marketing mix for Air Asia flight service decision making of Thai passengers in Bangkok metropolitan
Creator
ธัฎพลอย ภูมิวุฒิสาร
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
สายการบินแอร์เอเซีย
Subject
ผู้โดยสารเครื่องบิน--การตัดสินใจ
Subject
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม--วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ภัคพงศ์ ปวงสุข
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
pakkapong.po@kmitl.ac.th
Date.Created
2556
Date.Issued
2562-08-14
Date.Modified
2562-08-14
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2013-AMC-M-017-055
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556
Thesis.DegreeName
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
Thesis.Descipline
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20