ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การใช้ภาพกราฟิกเคลื่อนไหวเป็นเครื่องมือในการทดสอบความซับซ้อนของผังพื้นทางสถาปัตยกรรม : กรณีศึกษาการรับรู้ของผู้ใช้ต่อปัจจัยการเคลื่อนไหวที่แตกต่าง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การใช้ภาพกราฟิกเคลื่อนไหวเป็นเครื่องมือในการทดสอบความซับซ้อนของผังพื้นทางสถาปัตยกรรม : กรณีศึกษาการรับรู้ของผู้ใช้ต่อปัจจัยการเคลื่อนไหวที่แตกต่าง
Title.Alternative
Animatrd graphic design as a form of architectural simulation towards the testign of floor plan complexity : a case of users perception on types of animated approach
Creator
กิตติศักดิ์ เตชะกาญจนกิจ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
กราฟิกอาร์ต
Subject
การเขียนแบบสถาปัตยกรรม--คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ
Subject
แอนนิเมชัน
Subject
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม--วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
นพดล สหชัยเสรี
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2556
Date.Issued
2562-08-14
Date.Modified
2562-08-14
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2013-ED-M-220-068
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20