ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การแยกสารประกอบฟีนอลิกในน้ำส้มควันไม้โดยใช้คอลัมน์มอนอลิติกร่วมกับ เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวแบบแรงดันต่ำ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การแยกสารประกอบฟีนอลิกในน้ำส้มควันไม้โดยใช้คอลัมน์มอนอลิติกร่วมกับ เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวแบบแรงดันต่ำ
Title.Alternative
Separation of phenolic compounds in wood vinegar using monolithic column with low pressure liquid chromatography
Creator
อาจณรงค์ เมธาวีสรรเสริญ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ฟีนอล--การแยก
Subject
ลิควิดโครมาโตกราฟี
Subject
น้ำส้มควันไม้
Subject
เคมี--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเคมี--วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ณัฐวุฒิ เชิงชั้น
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2556
Date.Issued
2562-08-14
Date.Modified
2562-08-14
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2013-SC-M-012-026
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เคมี)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
เคมี
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20