ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การดูดโลหะหนักของทานตะวันที่ปลูกในดินปนเปื้อน แคดเมียม สังกะสี นิกเกิล ทองแดง ตะกั่ว และโครเมียม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การดูดโลหะหนักของทานตะวันที่ปลูกในดินปนเปื้อน แคดเมียม สังกะสี นิกเกิล ทองแดง ตะกั่ว และโครเมียม
Title.Alternative
Uptake of heavy metals by sunflowers grown in cadmium, zinc, nickel, copper, lead, and chromium contaminated soils
Creator
ดวงกมล คำสอน
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การบำบัดโดยพืช
Subject
มลพิษในดิน
Subject
โลหะหนัก
Subject
เคมีสิ่งแวดล้อม--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม--วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ชมพูนุท ไชยรักษ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2556
Date.Issued
2562-08-14
Date.Modified
2562-08-14
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2013-SC-M-016-027
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เคมีสิ่งแวดล้อม)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เคมีสิ่งแวดล้อม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
เคมีสิ่งแวดล้อม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20