ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิเคราะห์ข้อมูลผิดปกติโดยวิธีการเหมืองข้อมูลและการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ กรณีศึกษาข้อมูลปริมาณอนุภาคฝุ่นละอองของอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดิสก์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การวิเคราะห์ข้อมูลผิดปกติโดยวิธีการเหมืองข้อมูลและการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ กรณีศึกษาข้อมูลปริมาณอนุภาคฝุ่นละอองของอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดิสก์
Title.Alternative
Out of control analysis using data mining and statistical process control : a case study of particle data in hard disk drive manufacturing
Creator
กฤษฎ์ฐมรัษฎร์ เพ็งอุบล
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ดาตาไมนิง
Subject
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์--การควบคุมฝุ่น--ระเบียบวิธีทางสถิติ
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ในอุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟนั้นประกอบด้วยกระบวนการผลิตทั้งหมดภายในห้องควบคุมปริมาณอนุภาคฝุ่นละอองซึ่งมีการควบคุมสถาพแวดล้อมหรือเรียกว่า"คลีนรูม" (Cleanroom) โดยการผลิตภายในห้องคลีนรูมนั้นต้องมีการตรวจสอบและควบคุมปริมาณอนุภาคฝุ่นละออง (Particle) ด้วยอุปกรณ์ตรวจจับหรือเซ็นเซอร์ในทุก ๆ กระบวนการของการบรรจุชิ้นส่วนต่าง ๆ จนถึงการประกอบเป็นฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่เสร็จสมบูรณ์ก่อนจะนำฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่ผลิตไปทำการทดสอบคุณภาพด้วยเครื่องตรวจสอบคุณภาพสินค้าในขั้นตอนต่อไปซึ่งอยู่นอกห้องคลีนรูม หากปริมาณอนุภาคฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตมีปริมาณมากเกินกว่าการควบคุม (out of control) จะทำให้ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่ผลิตได้เกิดความเสียหายหรือคุณภาพไม่ดีตามต้องการ ดังนั้นปริมาณฝุ่นละอองที่จัดเก็บได้โดยอุปกรณ์ตรวจจับนั้นจึงมีความสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในด้านการควบคุมกระบวนการ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงนำเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผิดปกติร่วมกับการควบคุมกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process Control) โดยนำมาทำการเรียนรู้และศึกษาข้อมูลในอดีตเพื่อการค้นหาปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองที่เกินควบคุมและตรวจจับค่าผิดปกติซึ่งจะนำไปสู่แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการที่เหมาะสมซึ่งจะทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้มีของเสียออกจากการกระบวนการผลิตน้อยลง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พรฤดี เนติโสภากุล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
ponrudee.ne@kmitl.ac.th
Date.Created
2556
Date.Issued
2562-08-14
Date.Modified
2562-08-14
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2013-IT-M-001-001
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20