ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> วงจรสังเคราะห์ความถี่เฟสล็อกลูปที่มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานต่ำสำหรับระบบสื่อสารไร้สาย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
วงจรสังเคราะห์ความถี่เฟสล็อกลูปที่มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานต่ำสำหรับระบบสื่อสารไร้สาย
Title.Alternative
A low power phase locked loop frequency synthesizer circuit for wireless system
Creator
จักรวัฒน์ บุตรบุญชู
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ระบบสื่อสารไร้สาย
Subject
Wireless communication systems
Subject
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอการออกแบบวงจรสังเคราะห์ความถี่เฟสล็อกลูป แบบการหารความถี่ด้วยจำนวนเต็มที่มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานต่ำเพื่อประยุกต์ใช้งานกับระบบสื่อสารไร้สาย วงจรสังเคราะห์ความถี่เฟสล็อกลูปใช้วงจรกำเนิดความถี่ควบคุมด้วยแรงดันแบบวงแหวนแบบ โดยมีระดับการสวิงของสัญญาณเข้าใกล้ระดับแรงดันแหล่งจ่ายไฟ มีช่วงในการล็อกความถี่ระหว่าง 2.4 ถึง 2.6 กิก-กะเฮิร์ท การจำลองการทำงานด้วยโปรแกรม Cadence Spectre โดยใช้เทคโนโลยีซีมอส 0.18 ไมโครเมตร มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน 1.9-2.2 มิลลิวัตต์ ภายใต้แหล่งจ่ายแรงดันวงจรขนาด 1.8 โวลท์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อภินันท์ ธนชยานนท์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
apinunt.th@kmitl.ac.th
Date.Created
2556
Date.Issued
2562-08-14
Date.Modified
2562-08-14
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2013-EN-M-040-046
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20