ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การใช้ไข่น้ำ (Wolffia globosa) แหนแดง (Azoll sp.) และแหนเป็ดเล็ก (Lemna minor) ดูดซับธาตุอาหารในน้ำหมักมูลปลานิล (Oreochromis niloticus)

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การใช้ไข่น้ำ (Wolffia globosa) แหนแดง (Azoll sp.) และแหนเป็ดเล็ก (Lemna minor) ดูดซับธาตุอาหารในน้ำหมักมูลปลานิล (Oreochromis niloticus)
Title.Alternative
Using water meal (wolffia globosa), water fern (azolla sp.) and duckweed (lemna minor) for nutrient absorption in fermented faeces of nile tilapia (oreochromis niloticus)
Creator
จิระพงศ์ ผดุงปราณ
Creator
สมชาย หวังวิบูลย์กิจ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร.
Subject
ปลานิล -- การเลี้ยง
Subject
ของเสียจากสัตว์
Subject
บ่อเลี้ยงปลา -- การบำบัด
Subject
พืชน้ำ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-08-07
Date.Modified
2562-08-07
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
08570108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 35, ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560) 83-92
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49