ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แนวทางการออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์งานจราจรเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบริเวณเขตโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
แนวทางการออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์งานจราจรเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบริเวณเขตโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
Title.Alternative
A design guigeline of traffic sign system for enhancing student's safety at school zone in Bangkok
Creator
สมลักษณ์ บุญณรงค์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
เครื่องหมายจราจร--ไทย--กรุงเทพฯ--การออกแบบ
Subject
ป้ายสัญลักษณ์--ไทย--กรุงเทพฯ--การออกแบบ
Subject
Traffic signs and signals--Thai--Bangkok--Design
Subject
Signs and signboards--Thai--Bangkok--Design
Subject
สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ--วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ--วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ประพัทธ์พงษ์ อุปลา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
prapatpong.up@kmitl.ac.th
Date.Created
2561
Date.Issued
2562-08-07
Date.Modified
2562-08-07
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2018-AR-D-007-038
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (สถ.ด. (สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2561
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ)
Thesis.Level
ปริญญาเอก
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49