ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารและการเจริญเติบโตของหอยหอม (Cyclophorus fulguratus)

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารและการเจริญเติบโตของหอยหอม (Cyclophorus fulguratus)
Title.Alternative
The study of consumption behavior and growth of cyclophorus fulguratus
Creator
สยาม อรุณศรีมรกต
Creator
จงรักษ์ ฉุยฉาย
Creator
ณัฐณิชา อารยะสมบูรณ์
Creator
ณัฐพร เตชอมรศิริ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร.
Subject
หอยหอม -- การเจริญเติบโต
Subject
หอยทากบก
Subject
การเพาะเลี้ยงหอยหอม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-08-07
Date.Modified
2562-08-07
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
08570108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 35, ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560) 93-101
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.83.32.171