ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> สมบัติเชิงความร้อนของแผ่นฉนวนความร้อนจากต้นปุด (Etlingera littoralis gieseke)

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
สมบัติเชิงความร้อนของแผ่นฉนวนความร้อนจากต้นปุด (Etlingera littoralis gieseke)
Title.Alternative
Thermal properties for thermal insulation from earth ginger (etlingera littoralis gieseke)
Creator
อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
Creator
ฉันทนา เล็กใจซื่อ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร.
Subject
ฉนวนกันความร้อน
Subject
ต้นปุด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-08-07
Date.Modified
2562-08-07
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
08570108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 35, ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560) 102-108
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49