ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> 10ปี โครงการเกษตรก้าวหน้า

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
10ปี โครงการเกษตรก้าวหน้า
Creator
พีรเดช ทองอำไพ
Subject
นักวิจัยดีเด่น
Subject
สุมิตรา ภู่วโรดม
Subject
จรัล ไชยองค์การ
Subject
เกษรกรดีเด่น
Subject
นักวิชาการดีเด่น
Subject
ดำ ฉิ่งสุวรรณโรจน์
Subject
กิจจา อุไรรงค์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2553
Date.Issued
2562-08-07
Date.Modified
2562-08-07
Type
จดหมายเหตุ/KMITL E-Textual
Format
application/pdf
Identifier.Bibliographic Citation
คม ชัด ลึก (12 กรกฎาคม 2553) : 12
Source
กฤตภาคข่าวผลงานวิจัยของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ.2553
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20