ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> อิทธิพลของหินพื้นที่มีต่อการแจกกระจายของฟอสฟอรัสในหน้าตัดดิน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
อิทธิพลของหินพื้นที่มีต่อการแจกกระจายของฟอสฟอรัสในหน้าตัดดิน
Title.Alternative
Effect of underlying bedrock on phosphorus distribution in soil profile
Creator
กรุณา จองวรรณศิริ.
Subject
หิน.
Subject
ฟอสฟอรัส.
Subject
ปฐพีวิทยา -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาปฐพีวิทยา -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พรทิวา กัญยวงศ์หา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kkpornth@kmitl.ac.th
Date.Created
2541
Date.Issued
2561-8-28
Date.Modified
2561-8-28
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ก268อ 2541
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์-ปฐพีวิทยา)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
เทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
ปฐพีวิทยา
Thesis.Descipline
ปฐพีวิทยา
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19