ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การใช้กากถั่วเขียวเป็นแหล่งพลังงานในอาหารข้นสำหรับโครุ่น

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การใช้กากถั่วเขียวเป็นแหล่งพลังงานในอาหารข้นสำหรับโครุ่น
Title.Alternative
Use of mungbean meal an energy supplement for grewing cattle
Creator
พรชัย จัตุนวรัตน์
Creator
พิชัย ธชัยโชคนิมิต
Subject
โค -- อาหาร.
Subject
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิบูลย์ศักดิ์ กาวิละ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2531
Date.Issued
2561-8-9
Date.Modified
2561-8-9
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. พ231ก 2531
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
เทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.56.9