ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาลักษณะทางด้านสถานภาพส่วนตัวและพฤติกรรมของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาลักษณะทางด้านสถานภาพส่วนตัวและพฤติกรรมของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Title.Alternative
A study of student characteristics and behaviors of King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang
Creator
กิตติยา ไตรรัตนภิรมย์
Creator
ธีรธร มนธาตุผลิน
Creator
อธิป เพียรล้ำ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -- นักศึกษา.
Subject
สถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ชานินทร์ ศรีสุวรรณนภา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kschanin@kmitl.ac.th
Date.Created
2538
Date.Issued
2561-7-12
Date.Modified
2561-7-12
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ก674ก 2538
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิทยาศาสตร์
Thesis.Department
สถิติประยุกต์
Thesis.Descipline
สถิติประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.56.9