ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ภาพพลิกประกอบการสอนชุดประเภทและชนิดของสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภคที่สำคัญในประเทศไทย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ภาพพลิกประกอบการสอนชุดประเภทและชนิดของสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภคที่สำคัญในประเทศไทย
Title.Alternative
Flip chart for teaching on important domestic animals
Creator
ลดารัตน์ หนูแก้ว
Subject
สัตว์เลี้ยง -- ไทย -- การสอนด้วยสื่อ.
Subject
สัตว์เลี้ยง -- ภาพ.
Subject
ครุศาสตร์เกษตร -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วันทนี โชติสกุล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kcwantan@kmitl.ac.th
Date.Created
2538
Date.Issued
2561-7-9
Date.Modified
2561-7-9
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ล117ภ 2538
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร - การผลิตสัตว์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Thesis.Department
ครุศาสตร์เกษตร
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการเกษตร - การผลิตสัตว์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.207.247.69