ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสายวิชาเกษตรกรรม ของสถาบันราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสายวิชาเกษตรกรรม ของสถาบันราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์
Title.Alternative
A study on students opinions on instructional conditions of agriculture diploma in Rajamongala Institute of technology, Kalasin campus
Creator
วิทสันต์ ไร่วิบูลย์
Subject
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตกาฬสินธุ์ -- นักศึกษา -- ทัศนคติ.
Subject
ครุศาสตร์เกษตร -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ดนัย ดิษยบุตร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2538
Date.Issued
2561-7-6
Date.Modified
2561-7-6
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ว593ค 2538
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร - การผลิตสัตว์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Thesis.Department
ครุศาสตร์เกษตร
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการเกษตร - การผลิตสัตว์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.179.5