ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบควบคุมทางโทรศัพท์ขนาดเล็ก

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบควบคุมทางโทรศัพท์ขนาดเล็ก
Title.Alternative
Home control system
Creator
พรทิพย์ เตรียมประทีป
Creator
เอกกมล นิลอาชา
Subject
ระบบโทรศัพท์.
Subject
ระบบตอบรับอัตโนมัติ.
Subject
ไมโครคอนโทรลเลอร์.
Subject
ฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิชิต ศิริโชติ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kswichit@kmitl.ac.th
Date.Created
2538
Date.Issued
2561-7-6
Date.Modified
2561-7-6
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. พ239ร 2538
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิทยาศาสตร์
Thesis.Department
ฟิสิกส์ประยุกต์
Thesis.Descipline
ฟิสิกส์ประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.207.247.69