ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อพยากรณ์ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทยในปีพุทธศักราช 2533

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อพยากรณ์ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทยในปีพุทธศักราช 2533
Creator
พิภพ สมิทธินันท์
Creator
ยุวดี ขจรเดชากุล
Creator
วุฒิศาล วรรณภิญโญชีพ
Subject
น้ำมันเชื้อเพลิง -- การวิเคราะห์.
Subject
น้ำมันเชื้อเพลิง -- การประเมินความต้องการจำเป็น.
Subject
สถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
หัทยา เชี่ยววัฒกี
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2532
Date.Issued
2561-3-5
Date.Modified
2561-3-5
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. พ713ก 2532
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิทยาศาสตร์
Thesis.Department
สถิติประยุกต์
Thesis.Descipline
สถิติประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.234.211.61