ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> อิทธิพลของปุ๋ยฟอสฟอรัสและปุ๋ยไนโตรเจนร่วมกับการคลุกเชื้อไรโซเปียมต่อการเจริญเติบโตและการตรึงไนโตรเจน ของถั่วแลปแลป Lablab purpureus ที่ปลูกบนชุดดินโคราช

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
อิทธิพลของปุ๋ยฟอสฟอรัสและปุ๋ยไนโตรเจนร่วมกับการคลุกเชื้อไรโซเปียมต่อการเจริญเติบโตและการตรึงไนโตรเจน ของถั่วแลปแลป Lablab purpureus ที่ปลูกบนชุดดินโคราช
Title.Alternative
Effect of phosphorus fertilizers and nitrogen fertilizers together with rhizobium inoculation on growth and nitrogen fixation of Lablab pureus grown on Khorat soil series
Creator
วิเชียร เลิศวิริยะศักดิ์
Subject
ปุ๋ยฟอสเฟต.
Subject
ปุ๋ยไนโตรเจน.
Subject
ไรโซเบียม.
Subject
เทคโนโลยีการผลิตพืช -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
ถั่วแลปแลป.
Subject
ชุดดินโคราช.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุมิตรา ภู่วโรดม
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kpsumitr@kmitl.ac.th
Date.Created
2533
Date.Issued
2561-2-16
Date.Modified
2561-2-16
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ว561อ 2533
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
เทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.146.10