ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
Title.Alternative
Factors affect the number of medal award in the university sports
Creator
กิตติ นาทีสุวรรณ
Creator
จิรยุทธ์ กาญจนมยูร
Creator
วิรัช เรืองพานิช
Creator
สรสีห์ อินทรสุวรรณ
Subject
เหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัล -- ระเบียบวิธีทางสถิติ.
Subject
สถิติ -- การประมวลผลข้อมูล.
Subject
สถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วีรศักดิ์ สุรพัฒน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2533
Date.Issued
2561-2-7
Date.Modified
2561-2-7
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ก672ป 2533
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิทยาศาสตร์
Thesis.Department
สถิติประยุกต์
Thesis.Descipline
สถิติประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.30.73