ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาการปลูกทานตะวันในสภาพแวดล้อมของเขตลาดกระบัง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาการปลูกทานตะวันในสภาพแวดล้อมของเขตลาดกระบัง
Title.Alternative
A study on growing sunflower in Ladkrabang
Creator
ณพงษ์ ดวงดี
Creator
ศักดิ์ ประเสริฐดี
Creator
ธีระ ธีระศักดิ์
Subject
ทานตะวัน -- การปลูก.
Subject
เทคโนโลยีการผลิตพืช -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ธราธร เขียวขำแสง
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2524
Date.Issued
2561-2-6
Date.Modified
2561-2-6
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ณ149ก 2524
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
เทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.207.247.69