ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เพศ - อาวุธที่ใช้ทำร้ายผู้หญิง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
เพศ - อาวุธที่ใช้ทำร้ายผู้หญิง
Title.Alternative
Sex-weapon for harmful lady
Creator
สุภัค อภินัยนุวัฒ
Subject
จิตรกรรมสื่อผสม.
Subject
วิจิตรศิลป์ -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาวิจิตรศิลป์ -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สรรณรงค์ สิงหเสนี
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kssannar@kmitl.ac.th
Date.Created
2550
Date.Issued
2561-2-6
Date.Modified
2561-2-6
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ส834พ 2550
Thesis.DegreeName
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (จิตรกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
สถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิจิตรศิลป์
Thesis.Descipline
จิตรกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.207.247.69