ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องคั่วเมล็ดธัญพืชและธัญชาติ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องคั่วเมล็ดธัญพืชและธัญชาติ
Title.Alternative
The design and construction of the cereal and grain roaster
Creator
วัชรินทร์ พรหมสุวรรณ์
Creator
เอกรินทร์ อรรถชัยยะ
Subject
เครื่องคั่วเมล็ดพืช -- การออกแบบ.
Subject
ครุศาสตร์เกษตร -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จินตนา บุนนาค
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kbjintan@kmitl.ac.th
Date.Created
2549
Date.Issued
2560-10-17
Date.Modified
2560-10-17
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ว386ก 2549
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Thesis.Department
ครุศาสตร์เกษตร
Thesis.Descipline
อุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.77.92