ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ศูนย์กลางธุรกิจจังหวัดภูเก็ต

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ศูนย์กลางธุรกิจจังหวัดภูเก็ต
Creator
วรวิทย์ สว่างวงศ์
Subject
ศูนย์การค้า -- ไทย -- ภูเก็ต.
Subject
สถาปัตยกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาสถาปัตยกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วรยส ลดาวัลย์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2533
Date.Issued
2560-10-11
Date.Modified
2560-10-11
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ว281ศ 2532-2533
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
สถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
สถาปัตยกรรม
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.174.225.82