ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เครื่องมือวัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคโดยใช้พีซอค

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
เครื่องมือวัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคโดยใช้พีซอค
Title.Alternative
Ultrasonic distance meter by PSOC
Creator
วรรณวิสา เจริญจิต
Subject
เครื่องวัด.
Subject
คลื่นเหนือเสียง.
Subject
ระยะทาง -- การวัด -- เครื่องมือและอุปกรณ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
ไมโครคอนโทรลเลอร์.
Subject
อิเล็กทรอนิกส์ -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
มนัส สังวรศิลป์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
ksamanas@kmitl.ac.th
Date.Created
2549
Date.Issued
2560-10-9
Date.Modified
2560-10-9
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ว262ค 2549
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
อิเล็กทรอนิกส์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.203.87