ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เครื่องเข้ารหัสถอดรหัสสัญญาณเสียง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
เครื่องเข้ารหัสถอดรหัสสัญญาณเสียง
Title.Alternative
Voice scrambler
Creator
ภัทรพงศ์ ศรสูงเนิน
Creator
อนุทิน หล่ำสาย
Creator
อภินันท์ อุ่นดีมะดัน
Subject
การเข้ารหัสลับข้อมูล.
Subject
ระบบการแปลงสัญญาณ (โทรคมนาคม).
Subject
ระบบสื่อสารไร้สาย -- มาตรการความปลอดภัย.
Subject
วิศวกรรมโทรคมนาคม -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เกรียงไกร วงศ์โรจนภรณ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2549
Date.Issued
2560-9-6
Date.Modified
2560-9-6
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ภ366ค 2549
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมโทรคมนาคม
Thesis.Descipline
วิศวกรรมโทรคมนาคม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19