ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการให้ความรู้เรื่องสมาธิ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการให้ความรู้เรื่องสมาธิ
Title.Alternative
Website design fot meditation learning
Creator
พิพิช ราหุล
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ.
Subject
นิเทศศิลป์ -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชานิเทศศิลป์ -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ทรงศิริ พันธุเสวี
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kbsongsi@kmitl.ac.th
Date.Created
2549
Date.Issued
2560-7-13
Date.Modified
2560-7-13
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. พ699ก 2549
Thesis.DegreeName
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นิเทศศิลป์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
สถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
นิเทศศิลป์
Thesis.Descipline
นิเทศศิลป์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.249.157