ภาษาไทย | English


คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
รถไฟฟ้าสำหรับคนพิการ
Title.Alternative
Electric wheelchair
Creator
พิชญุตม์ ปิ่นพาณิชกุล
Creator
พิสุทธิ์ นาคสิเนหผล
Subject
Wheelchairs
Subject
เก้าอี้สำหรับคนพิการ -- การควบคุม.
Subject
ไมโครคอนโทรลเลอร์.
Subject
อิเล็กทรอนิกส์ -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พลผดุง ผดุงกุล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2549
Date.Issued
2560-7-12
Date.Modified
2560-7-12
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. พ639ร 2549
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
อิเล็กทรอนิกส์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.77.92