ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การผลิตและการตลาดหอยนางรมในเขตพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การผลิตและการตลาดหอยนางรมในเขตพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Title.Alternative
Production and marketing of crassastrea belcheri in Amphur Karnchanadit changwat Suratthani
Creator
ธุวจารี เลื่องสุนทร
Subject
หอยนางรม -- ไทย -- กาญจนดิษฐ์ (สุราษฏร์ธานี).
Subject
หอยนางรม -- การเลี้ยง.
Subject
หอยนางรม -- การตลาด.
Subject
บริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เสาวคนธ์ เลือดกาญจนะ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2535
Date.Issued
2560-6-19
Date.Modified
2560-6-19
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ธ739ก 2535
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
เทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
บริหารธุรกิจเกษตร
Thesis.Descipline
บริหารธุรกิจเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19