ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำนาข้าว กรณีศึกษาบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำนาข้าว กรณีศึกษาบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Title.Alternative
Land use change in rice : A case study at Ban Thung Po, Phum Pin Sub-District Phun Pin District, Suratthani Province
Creator
เสาวนีย์ แก้วประดิษฐ
Subject
ข้าว -- การปลูก -- ไทย -- พุนพิน (สุราษฎร์ธานี).
Subject
เทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาเทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ปัญญา หมั่นเก็บ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kmpanya@kmitl.ac.th
Date.Created
2547
Date.Issued
2560-5-31
Date.Modified
2560-5-31
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ส941ก 2547
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
เทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคนิคเกษตร
Thesis.Descipline
พัฒนาการเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19