ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> อิทธิพลของสายพันธุ์และจำนวนต้นต่อหลุมที่มีต่อผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
อิทธิพลของสายพันธุ์และจำนวนต้นต่อหลุมที่มีต่อผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน
Title.Alternative
Influence of variety and plant perhill on cob yield of baby corn (Zea mays (L.))
Creator
ภัทรกมล ศรีวิชัย
Creator
สุมาลิกาญจน์ ด้วงทอง
Subject
ข้าวโพดฝักอ่อน.
Subject
เทคโนโลยีการผลิตพืช -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ทรงยศ ตันพิพัฒน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
ktsongyo@kmitl.ac.th
Date.Created
2547
Date.Issued
2560-4-18
Date.Modified
2560-4-18
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ภ363อ 2547
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
เทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.203.87