ภาษาไทย | English


คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ตลาดศิลปะ
Title.Alternative
Art market
Creator
ศิวกร มณีประกร
Subject
ตลาด -- การออกแบบและการสร้าง.
Subject
ศิลปกรรม.
Subject
สถาปัตยกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาสถาปัตยกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ธิติ ตริตระการ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
ktthiti@kmitl.ac.th
Date.Created
2551
Date.Issued
2560-1-20
Date.Modified
2560-1-29
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ศ541ต 2550-2551
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
สถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
สถาปัตยกรรม
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.203.87