ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การสำรวจและจำแนกเชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการโรคในเสาวรสในเขตอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การสำรวจและจำแนกเชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการโรคในเสาวรสในเขตอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
Title.Alternative
Survey and Isolation of of passionfriut disease symptoms cause by fungi in Amphur Patiew, Chumpom
Creator
ฉฐพร พรหมศร
Subject
เชื้อรา.
Subject
กะทกรกฝรั่ง -- ไทย -- ปะทิว (ชุมพร).
Subject
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สำเริง คำทอง
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kksumrer@kmitl.ac.th
Date.Created
2546
Date.Issued
2558-9-11
Date.Modified
2558-9-11
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ฉ118ก 2546
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
เทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.114.32